eDoklady Skenování - Stažení

Program eDoklady Skenování je dostupný ve formě instalačního balíčku, který je určen pro koncové uživatele.

Zkušební verze - Zdarma

Zkušební verze umožňuje zpracování a rozpoznání dokumentů bez omezení. Data je možné exportovat jen pro první tři soubory v dávce. Editor šablon naobsahuje žádná omezení.

Tuto verzi je možné aktivovat na plnou verzi pomocí vložení aktivačního klíče.

Děkujeme za vyzkoušení softwaru LightComp.