Převod do formátu Elza

Služba umožňuje převod archivních souborů z jiných aplikací a formátů do formátu používaného aplikací Elza.

Konverze

Do formátu ELZA je možné konvertovat data z aplikace Janus. Na přípravě konverzí z dalších formátů pracujeme.

Služba je v základu poskytována zdarma a umožňuje převod jednotlivého archivního souboru (archivní pomůcky) do formátu vhodného pro aplikaci Elza. Převod probíhá tak, že jednotlivé původní prvky popisu jsou převáděny na nejbližší možný prvek popisu podle Základních pravidel. Stejně tak, úrovně popisu jsou transformovány na úrovně definované v Základních pravidlech.

Podporované formáty převodu

  • Janus - funkční, testovací provoz
  • Bach - v přípravě
  • SUZAP - součást standardní instalace Elzy, online verze v přípravě
  • MS Word - vyžaduje individuální konfiguraci, kontaktujte nás pro více informací a provedení převodu
  • MS Excel - v přípravě

Pokud vyberete příslušný typ převodu, tak na stránce najdete detailnější popis možností převodu.

Výstup převodu

Součástí každého požadavku na převod je uvedení emailové adresy, kam je zaslán výsledek převodu. Výsledek je zaslán jako balíček ve formátu ZIP. Ten obsahuje obvykle dva soubory:

  • fund.xml - výsledný soubor pro import do Elzy
  • protocol.txt - textový soubor s protokolem o provedené konverzi; v souboru jsou uvedeny případné chyby při převodu

Hromadné převody

Pokud potřebujete hromadně převést větší množství archivních souborů, prosím kontaktujte nás. V těchto případech je obvykle vhodné diskutovat další aspekty převodu, například způsob sjednocování rejstříků, obvykle používané konvence a formy zápisu různých zkratek apod.