Převod do formátu Elza

Služba umožňuje převod archivních souborů z jiných aplikací a formátů do formátu používaného aplikací Elza.

Konverze

Do formátu ELZA je možné automatizovaně převádět data z jiných aplikací a formátů používaných v archivech. Zájemcům o tuto službu zpřístupníme webovou stránku s příslušným konvertorem, přizpůsobíme jeho konfiguraci dle Vašich individuálních požadavků a pomůžeme s přípravou vstupních dat.

Služba je v základu poskytována zdarma a umožňuje převod jednotlivého archivního souboru (archivní pomůcky) nebo jeho části do formátu vhodného pro aplikaci Elza. Převod probíhá tak, že jednotlivé původní prvky popisu jsou převáděny na odpovídající prvky a úrovně popisu podle Základních pravidel. Míra přesnosti konverze závisí na kvalitě a vhodném strukturování vstupních dat. Ve snaze o dosažení maximálního výsledku rádi vyhovíme Vašim požadavkům na individuální konfiguraci. Shromáždění archivního popisu do jedné aplikace nebo informačního systému ušetří Váš drahocenný čas nejen při výkonu badatelské agendy.

Podporované formáty převodu

  • Janus
  • Bach
  • SUZAP
  • MS Word
  • MS Excel

Automatizace a výstup převodu

Zájemcům o tuto službu zpřístupníme webovou stránku s konvertorem, který může nabízet více typů konfigurací dle Vašich potřeb. Výsledkem převodu je balíček ve formátu ZIP. Ten obsahuje obvykle dva soubory:

  • fund.xml - výsledný soubor pro import do Elzy
  • protocol.txt - textový soubor s protokolem o provedené konverzi; v souboru jsou uvedeny případné chyby při převodu

Kontakt

Pokud potřebujete hromadně převést data do Elza z výše uvedených nebo jiných aplikací či formátů, prosím kontaktujte nás (elza-podpora@lightcomp.cz). U většího množství archivních souborů a složitějších případů je obvykle vhodné diskutovat další aspekty převodu, například způsob sjednocování rejstříků, obvykle používané konvence a formy zápisu různých zkratek apod.