Tests Checker

Tests Checker je přední OMR (Optical Mark Recognition) software pro zpracování testů, průzkumů a hlasování. Jedná se o program pro rozpoznávání značek, zaškrtávacích polí a čárových kódů z papírových formulářů.

Program automatizovaně rozpozná data z naskenovaných formulářů, resp. záznamových archů. Součástí zpracování je i základní vyhodnocení dat s bohatými možnostmi jejich exportu pro další analýzu. Formuláře je možné vytvářet v běžném textovém editoru a tisknout na standardní tiskárně.

Vizuální systém tvorby šablon

Pro tvorbu šablon záznamových archů je součástí programu grafický editor šablon. Vytvoření šablony pro rozpoznávání je tak pohodlné a přehledné.

Přehledný a moderní

Tests Checker je navržen tak, aby co nejlépe a zároveň přehledně pomáhal uživateli ve zpracování záznamových archů. Uživatelské rozhraní je realizováno pomocí moderních technologií přinášející intuitivní ovládání.

Čárové kódy

Program umožňuje rozpoznávání čárových kódů. Ty lze například využít k identifikaci konkrétního formuláře nebo respondenta.

Kontinuální rozpoznávání formulářů

Tests Checker je využíván ke zpracovávání velkého množství záznamových archů.

Nová komponenta Tests Checker Droid umožňuje kontinuální běh nad vybraným adresářem a tak průběžně rozponávat nové formuláře ze vstupu.

Přizpůsobitelný

Program umožňuje řadu podrobných nastavení způsobu vyhodnocování záznamových archů. Většina hodnot je přednastavena na základě naší dlouholeté zkušenosti.

Pro úpravy funkcí, případně zavedení nových funkcí, je vestavěn skriptovací jazyk.

Testování

Program umožňuje přímé vyhodnocování testů a jejich bodování. Způsob bodování je možné vybrat z několika variant.

Program podporuje vyhodnocení otázek, u kterých je možné zvolit několik odpovědí současně tzv. Multiple Choice Questions.

Spolehlivý a výkonný

Program rozpoznává formuláře s velmi vysokou spolehlivostí. Je například používán pro certifikační a přijímací zkoušky. Vysoká výkonnost umožňuje zpracování většího objemu formulářů v řádu minut. Program dokáže rozpoznat na běžném počítači 700 stránek za minutu.

Příklady použití

Potřeba vytěžování formulářových dat se dnes vyskytuje v nejrůznějších oblastech, aniž si to mnohdy uvědomujeme.

Školy

Základní, střední a zejména vysoké školy stále častěji volí způsob automatického vyhodnocování testů. Jedná se hlavně o přijímací řízení, ale i o testy v rámci průběžného hodnocení studentů. Vyhodnocení testů tímto způsobem lze získat ve velmi krátkém čase a s vysokou mírou spolehlivosti.

Veřejné výzkumy

V průběhu nejrůznějších veřejných výzkumů dochází k nasbírání větších objemů odpovědních formulářů. Následná stará metoda “ruční přepisování odpovědních formulářů do počítače” je časově náročná a vykazuje značnou míru chybovosti. Vytěžení dat pomocí počítače je dnes prakticky jedinou rozumnou možností, jak takový úkol úspěšně zvládnout.

Restaurace a hotely

V restauracích a zejména v hotelech často dochází k vyplňování dotazníků ohledně spokojenosti klienta. Při větších objemech je vhodné zvolit automatické vytěžování dat a tím získat celkový pohled na spokojenost klientů v určitém období - sledovat vývoj. Tímto způsobem lze získat perfektní odezvu na zavádění novinek v zařízení a měřit tak jejich úspěšnost.

Postup práce

Zpracování formulářů probíhá v několika snadných krocích, které jsou zachyceny na obrázku.

Postup práce

Reference

Program TestsChecker je používán a zdokonalován od roku 1998. Tests Checker vyniká vysokou mírou spolehlivosti a je využíván ve školství, lékařství a dalších oblastech zpracování a vyhodnocování papírových formulářů.

Program ja využíván více než 100 středními školami pro zpracování přijímacích řízení, několika univerzitami v České republice a dalšími organizacemi ve školství jako je Scio.

V oblasti lékařství farmacie je program používán pro převod dotazníků do elektronické podoby. Tento převod umožňuje následné statistické vyhodnocení prováděných studií.

Společnost Scio, jejímž polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání, působí v oblasti českého školství od roku 1996. Program Tests Checker je společností využíván pro vyhodnocování všech typů testů a dotazníků. Vysoká míra spolehlivosti umožňuje jeho nasazení i pro Národní Srovnávací Zkoušky a další typy srovnávacích zkoušek.

Obchod / E-shop

Obchod se nepodařilo načíst