Elza

Elza

Software určený archivům pro zpracování archiválií. Aplikace vznikla v rámci programu BETA Technologické agentury ČR. Vývoje software Elza se aktivně účastníme a poskytujeme archivům podporu při jeho zavedení a provozu.

Stažení Elza

Podílíme se na vývoji aplikace Elza. Průběžně připravujeme sestavené a spustitelné verze programu, které jsou zdarma k dispozici ke stažení. Pokud využijete možnost registrace, budeme Vás průběžně informovat o vydání nových verzí.

Převod z jiných formátů

Online služba umožňující převod archivních souborů z jiných aplikací a formátů do formátu používaného aplikací Elza.

Dokumentace

Připravujeme pro Vás dokumentaci k aplikaci Elza. Dokumentace je složena z administrátorské, uživatelské a metodické příručky.

Zkušební verze

V případě zájmu o přístup ke zkušební instalaci aplikace ELZA se můžete registrovat a tím požádat o vytvoření a konfiguraci přístupu. Zkušební verze umožňuje ověřit funkce aplikace. Zpracované části archivního souboru je možné přenést do jiné instalace aplikace.

Archivy a paměťové instituce

Archivům a dalším paměťovým institucím nabízíme pomoc při zavádění a implementaci aplikace Elza. Zajišťujeme provedení úprav aplikace a její nastavení podle individuálních potřeb Vaší instituce. Stejně tak je možné pomoci s přípravou a realizací celého projektu implementace.

ELektronické Zpracování Archiválií (ELZA)

Nová Základní pravidla pro zpracování archiválií, která vydal Odbor archivní správy (Ministerstvo vnitra), iniciovala vznik programu s názvem ELZA. Smyslem programu ELZA je primárně podpora činnosti archiváře během zpracování archiválií a tvorba archivního popisu.

Kontakt

V případě zájmu či případných dotazů nás kontaktujte pomocí e-mailu elza-podpora@lightcomp.cz. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Možnosti provozu aplikace Elza

Aplikaci Elza je možné provozovat více způsoby. Rádi Vám pomůžeme vybrat pro Vás optimální variantu provozu.

Komunitní verze

Držitelům uživatelské licence poskytujeme zdarma binární sestavení aplikace Elza. Poskytované verze jsou primárně určeny pro testování a případně provoz vlastními silami. K verzím není poskytována technická podpora.

Elza Server

Elza Server jsou připravené verze aplikace Elza s dlouhodobou technickou podporou a garantovanou funkčností. Na základě smlouvy Vám poskytujeme ověřené verze aplikace včetně zajištění podpory a provedení implementace.

Elza Hosting

Elza Hosting Vám umožňuje ihned začít používat aplikaci bez nutnosti její instalace. Zajistíme kompletní provoz aplikace Elza včetně dohledu, technické podpory, zálohování a provádění aktualizací.

Hostovanou aplikaci je možné přizpůsobit individuálním potřebám Vaší organizace.

Časté dotazy

Jak se liší verze aplikace Elza poskytovaná archivní správou MV ČR a verze poskytované společností LightComp?

Verze poskytované společností LightComp vycházejí z kódu publikovaného archivní správou MV ČR a integrují v sobě opravy a vylepšení, která průběžně realizujeme. Nové verze aplikace Elza se snažíme publikovat co nejdříve po dokončení nové úpravy. Naše úpravy aplikace Elza současně publikujeme zpět do projektu Elza+ tak, aby mohly být integrovány i do verze poskytované archivní správou.