Archivy

Jsme řešitelem projektu: Vývoj software pro popis archiválií na základě Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP.

Aktuálně

26.12.2018 - Elza 1.0.0

20.3.2017 - Stali jsme se držiteli vývojářské licence programu Elza.

21.2.2017 - Proběhlo úspěšné předání programu ELZA do rukou MV ČR. Více v článku na stránkách TA ČR.

Co může archivům nabídnout společnost LightComp?

  • Pomoc při implementaci Elza v archivu dle certifikované metodiky “Metodika implementace pořádacího software Elza v paměťových institucích”
    • Tvorba a konzultace projektu
    • Realizace projektu implementace
  • Poskytování stabilních verzí software Elza a podpory k nim
  • Úpravy aplikace Elza dle požadavků archivu
  • Převod dat ze stávajících aplikací do formátu vhodného pro aplikaci Elza
  • Tvorba aplikací souvisejících se zpracováním archiválií
  • Pomoc při napojení aplikace Elza na současnou infrastrukturu archivu

Cena

Jsme si vědomi, že cena je u každého projektu jedním ze základních aspektů. Pro její stanovení však musíme vždy nejprve porozumět Vašim individuálním požadavkům a teprve následně jsme schopni poskytnou konkrétní nabídku. Neváhejte nás proto prosím kontaktovat.

Další informační zdroje

Související produkty

Aplikace Elza

Archivům a dalším paměťovým institucím nabízíme pomoc při zavádění a implementaci aplikace Elza. Zajišťujeme provedení úprav aplikace a její nastavení podle individuálních potřeb Vaší instituce. Stejně tak je možné pomoct s přípravou a realizací celého projektu implementace.

Převod z jiných formátů

Online služba umožňující převod archivních souborů z jiných aplikací a formátů do formátu používaného aplikací Elza.