Archivy

Byli jsme řešiteli projektu: “Vývoj software pro popis archiválií na základě Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP” a také následného projektu: “Pilotní ověření a další inovativní vývoj softwaru ELZA”.

Aktuálně

22.6.2023 - Seminář Entity bez obav, záznam zde.

1.5.2023 - Zveme Vás na 19. archivní konferenci

24.10.2022 - Vydána verze Elza 2.5.3 s pravidly dle ZP 3.1

31.1.2022 - Vydána verze Elza 2.3.9, certifikovaná pro napojení na CAM

7.12.2020 - Elza 2.0

26.12.2018 - Elza 1.0

Co může archivům nabídnout společnost LightComp?

 • Pomoc při implementaci Elza v archivu dle certifikované metodiky “Metodika implementace pořádacího software Elza v paměťových institucích”
  • Tvorba a konzultace projektu
  • Realizace projektu implementace
 • Poskytování stabilních verzí software Elza a podpory k nim
 • Úpravy aplikace Elza dle požadavků archivu
 • Převod dat ze stávajících aplikací do formátu vhodného pro aplikaci Elza
 • Tvorba aplikací souvisejících se zpracováním archiválií
 • Pomoc při napojení aplikace Elza na současnou infrastrukturu archivu

Cena

Jsme si vědomi, že cena je u každého projektu jedním ze základních aspektů. Pro její stanovení však musíme vždy nejprve porozumět Vašim individuálním požadavkům a teprve následně jsme schopni poskytnout konkrétní nabídku. Dlouhodobě spolupracujeme s velkými i malými archivy, jejichž potřeby i možnosti jsou rozdílné, stejně jako odpovídající rozsah finančního plnění. Neváhejte nás proto prosím kontaktovat.

Archivy, které používají aplikaci Elza (výběr)

 • Státní oblastní archiv v Hradci Králové
 • Moravský zemský archiv v Brně
 • Státní oblastní archiv v Plzni
 • Státní oblastní archiv v Třeboni
 • Státní oblastní archiv v Praze
 • Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy
 • Archiv Národního technického muzea
 • Archiv Kanceláře prezidenta republiky
 • Literární archiv Památníku Národního písemnictví
 • Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 • Archiv Biskupství brněnského
 • Archiv bezpečnostních složek
 • Vojenský historický archiv
 • Národní filmový archiv
 • Archiv Národní knihovny
 • Archiv České televize

Další informační zdroje

Související produkty

Aplikace Elza

Archivům a dalším paměťovým institucím nabízíme pomoc při zavádění a implementaci aplikace Elza. Zajišťujeme provedení úprav aplikace a její nastavení podle individuálních potřeb Vaší instituce. Stejně tak je možné pomoct s přípravou a realizací celého projektu implementace.

Převod z jiných formátů

Online služba umožňující převod archivních souborů z jiných aplikací a formátů do formátu používaného aplikací Elza.