Analýza

Svým zákazníkům nabízíme několik rovin analytických činností: sběr a analýzu požadavků, zmapování současných procesů a stávajících informačních systémů a systémovou analýzu, tedy již modelování aplikační logiky. Kvalitně provedené analytické činnosti jsou klíčovým předpokladem pro vznik nebo úpravu softwarového produktu.

Konzultace

Konzultace a poradenství zpravidla navazuje na některou z analytických činností. Cílem konzultací bývá buď doporučení a výběr vhodného řešení dle potřeb klienta, nebo má charakter dlouhodobého poradenství ohledně priorit a strategie řízení vývoje informačního systému společnosti.

Řízení vývoje

Mimo vlastní vývoj software realizujeme také koordinaci a řízení dalších vývojářských týmů. Používány jsou metodiky vždy s ohledem na charakter projektu. Zpravidla se jedná o agilní techniky vývoje.

Vlastní vývoj

Realizujeme vývoj software na zakázku, a to jak jednorázových projektů tak především projektů, kde s klientem navazujeme dlouhodobou spolupráci. Takovými projekty jsou například tvorba a provoz menších a středních informačních systémů. Charakter řešených úloh je od čistě programátorských (např. řešení různých optimalizačních úloh), serverových aplikací až po klientské aplikace s propracovaným uživatelským rozhraním.

Nasazení

Jedná se o zlomovou fázi v životním cyklu aplikace, kdy se uživatelé nově seznamují s připraveným softwarovým řešením. Naší snahou je, aby si uživatelé uvědomovali přínos nového řešení, a zároveň se snažíme reflektovat jejich zjištění a poznatky.

Údržba

S reálným nasazením softwarového produktu obvykle začíná další fáze, což je poskytování podpory a zajištění fungování produktu, případně drobnější dodatečný vývoj. Veškeré tyto činnosti jsou našim zákazníkům k dispozici.

Dlouhodobá spolupráce

Na kvalitách své práce si zakládáme a to je i jeden z důvodů, proč se nám daří se zákazníky navazovat spolupráci dlouhodobě. Je to něco, co nás těší a zároveň umožňuje dále precizovat vzniklá řešení s ohledem na neustále se vyvíjející potřeby.