Elza

Software určený archivům pro zpracování archiválií. Aplikace vznikla v rámci programu BETA Technologické agentury ČR. Vývoje software Elza se aktivně účastníme a poskytujeme archivům podporu při jeho zavedení a provozu.

Registrace ke stažení aplikace Elza

Program Elza je dostupný ve formě zkompilovaného balíčku, který je určen pro administrátory.

Přístup k progarmu Elza mají pouze držitelé uživatelské nebo vývojářské licence Elza. Při registraci uveďte číslo své licenční smlouvy Elza. Jedná se o číslo jednací uvedené na licenční smlouvě ve formátu: MV-12345-6/AS-2017.