Elza

Software určený archivům pro zpracování archiválií. Aplikace vznikla v rámci programu BETA Technologické agentury ČR. Vývoje software Elza se aktivně účastníme a poskytujeme archivům podporu při jeho zavedení a provozu.

Uživatelský popis změn je v dokumentaci

Verze 0.15.3 - 1.9.2018

 • Nově: Automatická oprava nekonzistence ukl.cisel po startu (4565)
 • Oprava: Import z existujícího AS - chyba (4564)

Verze 0.15.2 - 10.8.2018

 • Nově: agregace úvodu - potlačení duplicitních údajů (4553)
 • Oprava: Nefunkční exporty (pokud není aplikace jako kořenová v Tomcatu) (4405)
 • Oprava: Import strukturovaných ukládacích čísel (4548)
 • Oprava: Hlášena chyba při stisku ESC v přihlašovacím dialogu (4499)
 • Oprava: Chybí posuvník u modulu Osoby (4546)
 • Oprava: Tiskový výstup - pomlčka v posteriu (4558)

ZP2015 verze 133

 • Nově: Rozšíření pro Pořadí uložení (4092)
 • Nově: PP Část, PP Jazyk jen doporučené u jednotlivosti v katalogu (4462)
 • Nově: PP Korborace a Pořadí otisku nejsou povinné u pečetidla a razítka v katalogu (4480)
 • Oprava: Více ukládacích jednotek pro množstevní složku (4384)
 • Oprava: Prvky u složky s EJ, které jsou označeny jako povinné (4457)
 • Oprava: Chyby a nepřesnosti Typy rolí (4481)

Verze 0.15.1 - 21.6.2018

 • Oprava: Migrace z verze 0.14 - pokud v tabulce rul_rule_set jsou různé hodnoty mezi rule_set_id a package_id

Verze 0.15.0 - 15.6.2018

 • Oprava: Chybná pozice výběru u Autocomplete (4452)
 • Oprava: Vymazání archivního souboru
 • Oprava: Export archivního souboru - přístupové body
 • Oprava: Nefunkční záložka nesrovnalosti (4468)
 • Oprava: Nefunkční záložka kontroly (4468)
 • Oprava: Nefunkční import (4453)
 • Oprava: Nefunkční možnost zadat nezjištěno (4460)
 • Oprava: Chybné zobrazení kurzoru ve Firefoxu a IE / Kvantita a technika záznamu strukturovaně (4469)
 • Oprava: Hromadna zmena u ukladacich jednotek a pridani - jen kladna cisla (4474)
 • Oprava: Revalidace strukturovaných typů po vymazání (4446)
 • Oprava: Přidání větve ze souboru (4476)
 • Oprava: Nesprávná změna PP při změně typu archiválie (4472)
 • Oprava: Ve výstupu se netisknou rejtříky (4456)
 • Oprava: Kurzor v kontextovem menu Obalu (4491)
 • Oprava: Nezobrazují se všechny obaly v sekci Uložení (4479)
 • Oprava: Nelze připojit JP k novému výstupu (4369)
 • Oprava: Chyba rozsáhlého importu osob (4493)

  ZP2015 verze 132

  • Nově: Rozšížení ukládacího čísla umožňuje zobrazení postfixu
  • Oprava: Nadbytečný středník v tisku u Pořadí uložení (4438)

Verze 0.15.0-rc-2 - 27.5.2018

 • Nově: Zakládání nového uložení přímo z pořádání (4406)
 • Nově: Výpis chyby při konfliktu strukturovaných typů (4428)
 • Nově: Refaktorizace způsobu práce s balíčky
 • Oprava: Možnost vymazání již neplatného uložení
 • Oprava: Pomocí balíčku nelze odinstalovat rozšíření
 • Oprava: Vkládání nového uložení z výběru (4422)
 • Oprava: Chybějící posuvník v seznamu strukturovaných typů (uložení) (4427)
 • Oprava: Nelze vrátit smazanou JP přes nabídku Historie změn (4436)
 • Oprava: Chybná hláška při přidávání hromadného uložení (4430)
 • Oprava: Uložení - chybné přečíslování více obalů s inkrementovanou hodnotou (4439)
 • Oprava: Výběr sloupců v tabulkovém zobrazení (4441)
 • Oprava: Osoby - nelze zadat vztah entity (4429)
 • Oprava: Uložení - menu vyvolané pravým tlačítkem myši se nezobrazuje komfortně (4433)
 • Oprava: Nefunknční záložka nesrovnalosti
 • Oprava: Vymazání archivního souboru (4418, 4537)
 • Oprava: Nelze přidat přílohu (4448)
 • Oprava: Nelze změnit stav ukládacího čísla v Uložení na Uzavřený (4447)

  ZP2015 verze 131

  • Oprava: Nelze agregovat úvod (4443)

Verze 0.15.0-rc-1 - 20.5.2018

 • Nově: Struktruovaný popis obalů
 • Nově: Přepracovaná struktura souborů a balíčků
 • Nově: Přepracovaný způsob práce s výběrem (auto-complete)
 • Nově: Uživatelská rozšíření způsobu archivního popisu
 • Nově: Uživatelská rozšíření způsobu zápisu strukturovaných typů
 • Nově: Upravený vzhled - styly
 • Oprava: Zobrazení informace o chybějících povinných prvcích popisu

  ZP2015 verze 130

  • Nově: Přepracovány prvky popisu pro Uložení/Obaly
  • Nově: Nové rozšíření pro Kvantita strukturovaně (ZP5.2.4)
  • Nově: Nové rozšíření pro Technika záznamu struktrurovaně (ZP5.2.8)
  • Nově: Nové rozšíření pro Uložení s prefixem
  • Nově: Přepracovány prvky popisu pro Uložení/Obaly
  • Nově: Počet EJ daného typu může být 1 (úprava pro kartotéky)

Změny v předchozích verzích