Elza

Software určený archivům pro zpracování archiválií. Aplikace vznikla v rámci programu BETA Technologické agentury ČR. Vývoje software Elza se aktivně účastníme a poskytujeme archivům podporu při jeho zavedení a provozu.

Verze 0.14.6 - 23.4.2018

 • Nově: Podpora PostgreSQL 10 / JDBC driver 42.2.2
 • Nově: Zrychlení úprav ve formulářových polích (4351)
 • Nově: Doplnit Datum a místo vydání do AP (4373)
 • Nově: Výpis více EJ při tisku (4374)
 • Oprava: Pokud je vyplněna textová datace, tak tisknout jen tuto dataci (4372)
 • Oprava: Zobrazení informace při chybném hesle (4377)
 • Oprava: Nefunkční posuvníky (4339)
 • Oprava: Vyskakování kurzoru z okna (4361)
 • Oprava: Vymazání všech podřízených položek v jedné úrovni (4359)

  ZP2015 verze 110

  • Nově: Nový prvek popisu - Strukturovaný popis hmotnosti + specifikace gramy (MT07)
  • Nově: Nový prvek popisu - Množství + specifikace, dat v bytech, kusů (MT07)
  • Nově: Nový prvek popisu - Technika záznamu (MT07)
  • Nově: Nový prvek popisu - Adjustace nosiče záznamu (MT07)
  • Nově: Nový prvek popisu - Nosič záznamu (MT07)
  • Nově: Nový prvek popisu - Látka záznamu (MT07)

Verze 0.14.5 - 1.3.2018

 • Nově: Ve výchozím nastavení jsou skryti předci a potomci vybraného uzlu
 • Oprava: Chyba při vyhledávání nového hesla v Interpi (4346)
 • Oprava: Chyba funkcí při generování výstupu (4349)
 • Oprava: Vyhledávání v rejstříkových heslech při více záznamech na stránku pokud je uživatel na další stránce
 • Oprava: Umístění kurzoru v okně prvku popisu (4334)
 • Oprava: Přepínání typů kalendáře (4344)

Verze 0.14.4 - 24.2.2018

 • Nově: V případě databáze H2 je možno aktivovat konzoli pro přístup k db (volba elza.debug.h2.console)
 • Nově: Je možné měřit dobu trvání každé jednotlivé operace (volba elza.debug.performanceLogger)
 • Oprava: Chyba při připojení JP k výstupu (4318)
 • Oprava: Admninistrace uživatelů lokálním správcem, pokud jsou přiřazeni do skupiny (4330)

  ZP2015 verze 109

  • Nově: Výstup starší pomůcka - doplněna funkce agregace úvodu (4332)
  • Nově: Nový prvek popisu - Zneplatněný záznam (MT07)
  • Nově: Nový prvek popisu - Souvislost s jinou EJ (MT07)
  • Nově: Nový prvek popisu - Strukturovaný popis rozměrů (MT07)

Verze 0.14.3 - 21.2.2018

 • Nově: Zvýraznění tlačítka pro spuštění doporučené hromadné akce (4329)
 • Oprava: Při agregační funkcí může dojít k pomnožení záznamů (4326)
 • Oprava: Chyba při připojení JP k výstupu (4318)
 • Oprava: Funkce Použití osoby generuje systémovou chybu (4272)
 • Oprava: Nelze zadat GPS do PP Souřadnice - opravení zadávání souřadnic v klientovi (4306)
 • Oprava: Export a import souřadnic pomocí KML
 • Oprava: Skrytí UI pokud uživatel není přihlášen
 • Oprava: Načítání uživatelských nastavení (4333)
 • Oprava: Změna úrovně JP při zadávání a změna typu archiválií - opravení mazání neodpovídajících prvků popisu (4324)
 • Oprava: Změna úrovně JP při zadávání a změna typu archiválií - opravení vytváření nesprávné úrovně (4324)
 • Oprava: Vlastnosti AS - nelze upravovat (lokálnímu správci) (4331)
 • Oprava: Náhrada rejstříkového hesla ve vztazích u osob
 • Oprava: Nefunkční napojení uzlů k výstupům
 • Oprava: Nesprávné pořadí prvků popisu po úpravě ve formuláři
 • Oprava: Tvorba výstupů v testovací instalaci (DB H2)

ZP2015 verze 108

 • Oprava: Při agregační funkcí může dojít k pomnožení záznamů (4326)
 • Oprava: Zpracovatel může být opakovatelný (4328)
 • Oprava: Oprava úvodu AP - selhání výstupu z důvodu uvedení typu role

Verze 0.14.2 - 29.1.2018

 • Nově: Přepracováno přihlašování do aplikace (zrychlení)
 • Nově: Vymazání chyby generování výstupu při vrácení výstupu do stavu “Otevřený”
 • Nově: Nový typ výstupu pro publikaci (XML formát)
 • Nově: Nový způsob stahování souborů ze serveru
 • Nově: Refaktorizace způsobu generování výstupů
 • Oprava: Výstupy - zobrazí se jen první původce a zpracovatel (4247)
 • Oprava: Oprava chybných dat v databázi - hodnoty v ArrDataString namísto ArrDataText
 • Oprava: Systémová chyba při přidávání spravovaných uživatelů a skupin (4270)
 • Oprava: Chování příznaku editováno ve výstupech
 • Oprava: Odkazy na platné AP z úvodní stránky stahují jiný soubor (4195)
 • Oprava: Kopírování hodnot prvku popisu z předchozí jednotky popisu - duplikace hodnot (4287)
 • Oprava: Kontrola autorizace připojení přes WebSocket
 • Oprava: Zobrazení skupin s omezeným oprávněním (4282)
 • Oprava: Administrace - chyba při zadávání uživatelů k archivním souborům (4286)
 • Oprava: Nelze přidat správce souboru při jeho založení (4291)
 • Oprava: Zpřístupnění tiskových výstupů jen na základě oprávnění pro jejich čtení (4292)
 • Oprava: Oprávnění při založení nového AS (4293)
 • Oprava: Možnost přidání skupin do spravovaných entit (4294)
 • Oprava: Nelze vymazat duplikované členství ve skupině
 • Oprava: Stažení výstupu s velmi krátkým názvem (4305)

CZ_BASE verze 16

 • Oprava: Pracoviště u osoby je odkazem na geografický přístupový bod nebo dílo (4097)

ZP2015 verze 107

 • Nově: Změna doporučených prvků popisu pro výstupy (4288)
 • Nově: Prvek popisu pro značku fondu (4281)
 • Nově: Úprava šablon pomůcek (4275, 4279)
 • Oprava: Oprava hromadné akce pro agregaci úvodu manipulačního seznamu

Verze 0.14.1 - 8.1.2018

 • Nově: Přidání barevných ikon do velkého zobrazení stromu (4250)
 • Nově: Přidání předvyplnění uživatele při vytváření AS
 • Nově: Nastavení oprávnění pomocí skupiny “lokalni admin”
 • Nově: Tranzitivní vyhodnocování oprávnění pro uživatele a členství ve skupinách
 • Nově: Přidání výchozího jména (preferredName) do detailu uživatele
 • Nově: Možnost formátování prvků popisu připojených k výstupu
 • Oprava: Změna kurzoru, podbarvení ikon při najetí na ikonu ve výstupech (4251)
 • Oprava: Export pokud je v externim id prazdny retezec
 • Oprava: Zaseknutí při ukládání typu pomůcky ve výstupech
 • Oprava: Kopírování z jiného AS (4249)
 • Oprava: Uprava vyhodnocovani opravneni
 • Oprava: Zmizelé prvky popisu u Osob (4245)
 • Oprava: Zobrazení fondů v administraci dle oprávnění uživatele
 • Oprava: Zobrazení pro skupinách v případě správce skupiny
 • Oprava: Exportu prázdných unitdate (4239)
 • Oprava: Import PartyGroup (4240)

ZP2015 verze 106

 • Nově: Přidání samostatného výstupu pro starší pomůcku a manipulační seznam
 • Nově: Refaktorizace způsobu zadávání dřívější a pozdější datace (prius/posterius) (4226)
 • Nově: Nový způsob výpočtu časového rozsahu fondu v souvislosti s přepracováním datace
 • Nově: Úprava tiskových šablon dle kompromisního návrhu
 • Oprava: Potlačení validace pro starší pomůcku

Verze 0.14.0 - 30.11.2017

 • Nově: Přepracované tabulkové zobrazení a jeho možnosti
 • Nově: Export v novém datovém formátu
 • Nově: Mezi balíčky je definována závislost
 • Nově: Prvky popisu lze přidávat pomocí dodatečných balíčků
 • Nově: Možnost zneplatnění použitého rejstříkového hesla
 • Nově: Zobrazení scope/oblasti u rejstříkového hesla a osoby
 • Nově: Stránkování při procházení rejstříkových hesel a osob
 • Nově: Vyhledání a zobrazení míst použití rejstříkového hesla
 • Nově: Možnost nahrazení rejstříkového hesla jiným
 • Nově: Nové uživatelské rozhraní pro administraci uživatelů, skupin a oprávnění
 • Nově: Refaktorizace mnoha metod za účelem zvýšení rychlosti odezvy aplikace a snížení její náročnosti
 • Nově: Hromadná akce pro zneplatnění inventárního čísla
 • Nově: Hromadná akce pro generování inventárního číslaN
 • Oprava: Refaktorizace datového schématu (vazba arr_data-arr_item)
 • Oprava: Všechny operace nyní probíhají v rámci databázové transakce
 • Oprava: Všechny funkce aplikace jsou dostupné v lokální instalaci - oprava metod pro databázi H2
 • Oprava: Refaktorizace způsobu indexace dat

Verze 0.13.8 - 15.10.2017

 • Oprava: Možnost změny pořadí ukládacích jednotek a jejich přečíslování (4156)
 • Oprava: Nepřehledné zobrazení označení ve stromu (4070)
 • Oprava: Zobrazení velké ikony v ribbon menu v prohlížečích Edge a Firefox
 • Oprava: Chybne prekryti pri zalozeni JP (4147)
 • Oprava: Nefungují odkazy na platné AP z přehledu archivních souborů (4154)
 • Oprava: Chování šipek(nahoru, dolu) v textových polích pořádání
 • Oprava: Chyba v editačním poli při stisku Ctrl+Shift a šipka vlevo/vpravo (4157)
 • Oprava: Zaseknutí aplikace a zobrazení chyby Could not copy property ‘undefined’…

ZP2015 verze 105

 • Nově: Zneplatnění samostatné sestavy pro manipulační seznam
 • Nově: Přidány části jednotlivosti: kartotéční zásuvka a kartotéční lístek
 • Nově: Počítání počtu EJ (kartotéčních zásuvek) pro KTT
 • Oprava: Neevidovaná jednotlivost je možná jen u jednotlivosti a nikoliv u části jednotlivosti

Verze 0.13.7 - 10.10.2017

 • Nově: Samostatný instalátor pro Microsoft Windows

ZP2015 verze 104

 • Nově: Zneplatnění samostatné sestavy pro manipulační seznam
 • Nově: Sjednocení typu výstupu pro všechny druhy pomůcek

Verze 0.13.6 - 9.10.2017

 • Oprava: Refaktorizace způsobu kopírování JP

ZP2015 verze 103

 • Nově: Přejmenování tiskových sestav na “PDF - kompaktní” (vzord dle ZP2015) a “PDF - podrobné” (vzor dle SOA Zámrsk)
 • Nově: Nový prvek popisu pro určení typu výstupu: Manipulační seznam, Inventář, Katalog
 • Oprava: Zarovnání šablony inventáře na střed
 • Oprava: Vyřazení JP s nezjištěnou hodnotou z výstupu

Verze 0.13.5 - 3.10.2017

 • Oprava: Obnova cache - Mapování na formátovaný text
 • Oprava: Nefunkční hromadné akce pro pomůcky zadané před verzí 0.13

ZP2015 verze 102

 • Oprava: Počítání EJ, otc se má počítat jako otd

Verze 0.13.4 - 1.10.2017

 • Nově: Refaktorizace konfigurace hromadných akcí, rozšíření možností konfigurace
 • Nově: Přísnější kontrola formátu datace při importu
 • Oprava: Import datace
 • Oprava: Způsob nastavení focusu na odkaz do rejstříku bez specifikace
 • Oprava: Způsob výpočtu datace (4151)

ZP2015 verze 101

 • Nově: Tisková sestava inventáře dle vzoru ze SOA Zámrsk - pracovní verze

ZP2015 verze 100

 • Nově: Převedení seznamu institucí do nového formátu Elza
 • Nově: Formální název jednotky popisu - možný i na úrovni série
 • Nově: Typ archiválie pro obecnou část jednotlivosti - “část jednotlivosti”
 • Nově: Část jednotlivosti musí mít uveden typ
 • Nově: Nový prvek popis “Autorské dílo” - (4165)
 • Nově: Refaktorizace všech hromadných akcí, změna způsobu konfigurace
 • Oprava: Výpočet počtu EJ
 • Oprava: Listiny, doplnění povinnosti u místa vydání pro Kat.
 • Oprava: Hlášení povinnosti vyplnit obal lze vypnout pomocí nastavení “Ukládací jednotky”

Verze 0.13.3 - 19.9.2017

 • Oprava: Administrace - nelze scrollovat obrazovkou (4126)
 • Oprava: Zobrazení scrollbaru u tlačítka “Odhlásit” (4128)
 • Oprava: Nelze zapisovat do některých polí o Osob v kategorii Rod (4094)
 • Oprava: Kritická chyba - záložka v Pořádání (4130)
 • Oprava: Nespárování typu role s rejstříkovým heslem - hotfix (4087)
 • Oprava: Nefunkční odkaz na rejstříkové heslo v režimu čtení (4077)
 • Oprava: Oprava možný úrovní popisu vložených pod sérii (4153)
 • Oprava: Opravení šířky PacketRef a FileRef
 • Oprava: Odstranění zkratky pro přepínání režimu úprav
 • Oprava: Povinné prvky popisu nelze označit jako nezjištěné - hotfix (4161)

ZP2015 verze 99

 • Nově: prvek popisu “Inventární číslo” (pouze pro starší pomůcky)
 • Nově: Více evidenčních jednotek pro jednu složku i u všech starších typů pomůcek (obdobně jako složka manipulačního seznamu)
 • Nově: Datace u starších archivních pomůcek nemusí být zjištěna (sine dato)
 • Nově: Nejčastějši používané jazyky jsou nově: čeština, němčina, latina (4157)
 • Nově: ZP5.2.9 Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu - vždy možný od složky dolů (4073)
 • Nově: ZP5.2.2 Název autorského díla - vždy možný od složky dolů (4073)
 • Oprava: Dostupné typy archiválií u složky manipulačního seznamu s Extra EJ
 • Oprava: Možných úrovní popisu vložených pod sérii (4153)
 • Oprava: Grafické listy a kresby: oprava chybějící role “Autoři výtvarné stránky” (4073)

Verze 0.13.2 - 7.9.2017

 • Nově: Úprava importního formuláře
 • Oprava: Ve vybraných prohlížečích se rozbíjí zobrazení akordeonu (4123)
 • Oprava: Nefunguje záložka Nesrovnalosti a Kontroly v pravém panelu (4120)
 • Oprava: Upravení zobrazení skrytého ribbon menu

Verze 0.13.1 - 6.9.2017

 • Oprava: Chyba při otevření modulu “Funkce” (4114)
 • Oprava: Nesprávné zobrazení ikon ve stromě při existujícím nastavení ze starší verze

Verze 0.13.0 - 1.9.2017

 • Nově: Nový importní formát
 • Nově: Nový importní modul
 • Nově: Doplnění klientské části pro import sekce archivního souboru
 • Nově: Barevné rozlišení ikon úrovní ve stromě archivního souboru a možnost jeho vypnutí v nastavení zobrazení
 • Nově: Přidání základu pro SVG ikony, použití SVG ikon ve stromu archivního souboru
 • Nově: V pořádání se lze do osob přepnout z rejstříkového hesla (4009)
 • Nově: Integrace výsledků Elza+ MT02
  • Aktualizace používaných knihoven frameworku
  • Nezjištěno u prvků popisu
  • Možnost sestavení instalátoru
  • Textová pole s dynamickou výškou
  • Kopírování z jiného AS a doimport
 • Oprava: Import starší datace (před rokem 1582 včetně) (4072)

ZP2015 verze 98

 • Možnost nastavení nezjištěných prvků (role entit, měřítko)
 • Nový prvek popisu: “Pořadí uložení”

ZP2015 verze 97

 • ZP5.2.2 Název autorského díla - nastaveno jako povinné pro rukopisy, hudebniny, mapy, kresby a graf.listy, kinemat. filmy, zvuk. arch. v INV i KAT
 • ZP5.2.4 Rozměry , hmotnost, velikost, množství - nastaveno jako vždy možné od úrovně složky směrem dolů
 • ZP5.2.3 Způsob a forma dochování - nastaveno jako vždy možné od úrovně složky směrem dolů
 • ZP5.2.8 Technika, adjustace, nosič a látka záznamu - nastaveno jako vždy možné od úrovně složky směrem dolů, povinně u jednotlivosti v KAT, u inventáře je povinný u těchto typů jednotlivostí: listiny, kin. filmy, zvuk. arch, fotograficke arch.
 • ZP5.2.9 Díl část, pořadí vydání jednotky - nastaveno jako vždy možné od úrovně složky směrem dolů, povinné je nyní jen v KAT
 • ZP5.2.10 Jazyk - vždy možný, povinný v KAT vždy, povinný v INV u listin, typářů a kopií odlitků, otisků
 • Nový prvek popisu: ZP5.2.10 Písmo - vždy možné (4069)
 • Nový prvek popisu: ZP4.7.1 Informace o zpracování
 • Prvky popisu 4.3.4 Tematický popis jednotky popisu, 4.3.5 Přímý zdroj akvizice, 4.4.4 Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky, 4.7.1 Zpracovatel, 4.7.2 Pravidla zpracování jednotky popisu jsou doporučené v nejvyšším místě nastavení způsobu zpracování v případě MAN, INV, KAT
 • 4.3.3 Způsob uspořádání jednotky popisu - úprava zobrazení přes celou šíři jako text
 • Počet EJ u jednotlivosti ve složce s EJ (4089)

Verze 0.12.11 - 26.7.2017

 • Nově: Chování kláves home, end a šipek v zadávacích polích v akordeonu (4018)
 • Nově: Obtěžující nápověda k dataci - zrušení zobrazení tooltipu při zaměření, prodloužení prodlevy zobrazení některých tooltipů
 • Nově: Možnost tisku JSON Table ve výstupu, vznik samostatného rozhraní Output pro výstupy a oddělení OutputImpl
 • Nově: Refaktorizace způsobu generovaní tiskových objektů a příprava kompletní šablony inventáře
 • Nově: Povýšení verze JasperReports na 6.4.1
 • Nově: ZP2015 doplnění pravidel pro jednotlivosti dle ZP
 • Oprava: ZP2015 špatné nastavení prvku ukládací jednotka u jednotlivosti (3974)
 • Oprava: Vyhledávač v modulu Rejstříková hesla - chyba nabídky (3977)
 • Oprava: Export AS - chybný popis - Opravení překladu (3989)
 • Oprava: Chybné zobrazení pole filtru uživatelů v administraci - uživatelé (4001)
 • Oprava: Problém s úpravou datace používání jména korporace (4008)
 • Oprava: Neuloží se upravené hodnoty v tabulce s evidenčními jednotkami (4019)
 • Oprava: Chybné zobrazení tabulky ve výstupech (4024) (4011)
 • Oprava: Posouvání listboxu při pohybu šipkami
 • Oprava: Zobrazení listboxu v Mozilla Firefox
 • Oprava: Nefunkční tlačítko pro připnutí sekce v osobách

Verze 0.12.10 - 20.6.2017

 • Nově: Přepracování klávesových zkratek - oddělení definic do samostatných souborů, zavedeny klávesové sekvence
 • Nově: Dávkové zpracování ve vícenásobné hromadné akci s využitím cache
 • Nově: Šablony inventáře - přidání dalších prvků úvodu
 • Nově: Zavedena logika pro výběr jednotky popisu v pořádání po smazání jednotky popisu
 • Nově: ZP2015 Úprava popisu prvku “Jiná datace”
 • Nově: ZP2015 Formální název JP je možný od složky níže (dříve šlo i na sérii)
 • Refaktorizace: Způsobu práce s rejstříky ve výstupech
 • Oprava: Chybná komunikace websocketů, pokud aplikace neběží jako root tomcatu
 • Oprava: Načítání tříd rejstříku v oprávněních
 • Oprava: V cache se objevují záznamy s chybně uloženou datací (3998)
 • Oprava: Porovnávání datací pokud by byla normalizovaná forma NULL
 • Oprava: Chybné verzování jednotek popisu při jejich přesunech a jejich aktualizace v pořádání
 • Oprava: Autocomplete, pozicování našeptávače a použití v oprávněních
 • Aktualizace: Hybernate 5.2.8

Verze 0.12.9 - 10.6.2017

 • Nově: Aktualizace modulu základní pravidel - přidání specifikace k jiné dataci, rozšíření množiny univerzálních prvků, přepracované skupiny pro zobrazení
 • Nově: Zobrazení hodnot ve výstupech u automaticky počítaných prvků popisu
 • Nově: Zakázání tlačítka přeskoku “GO TO” při aktivním filtru
 • Nově: Zobrazení verze aplikace v zápatí stránky
 • Nově: Zvýšení limitu pro nahrání souboru - importy
 • Oprava: Tlačítko pro zobrazení detailu u přiřazení rejstříkových hesel k jednotce popisu
 • Oprava: Odstranění nefunkčního tlačítka “Archivní pomůcky” v pořádání
 • Oprava: Popisy tlačítek v záhlaví akordeonu
 • Oprava: Výpočet místa skoku při použití tlačítka přeskoku “GO TO”
 • Oprava: Přejmenování a změna ikony filtru v akordeonu
 • Oprava: Nefunkční mazání několika jednotek popisu po sobě
 • Oprava: Refaktorizace způsobu práce s konfiguracemi prvků popisu po skupinách
 • Oprava: Chyby WSDL

Verze 0.12.8 - 31.5.2017

 • Nově: Zobrazení ID archivního souboru v seznamu arch.souborů
 • Nově: Vybrání kořenového uzlu při prvním otevření AS
 • Nově: Informace o probíhajícím přesunu
 • Oprava: Oprava chybně uložených dat v cache při kopírování hodnot atributů
 • Oprava: Oprava našeptávače v IE11
 • Oprava: Oprava pozice autocomplete pole
 • Oprava: Oprava stylů

Verze 0.12.7 - 25.5.2017

 • Nově: Zobrazení informace o povolení uživatele admin
 • Oprava: Oprava stahování souborů
 • Oprava: Kopírování hodnot do nové jednotky popisu

Verze 0.12.6 - 16.5.2017

 • Nově: Přechod na Drools 6.5.0
 • Nově: Prvky popisu pro cenné papíry (ZP2015)
 • Oprava: Podpora Windows 2008R2 s jiným locale než CZ
 • Oprava: Zobrazení podrobností při vzniku výjimky
 • Oprava: Automatické otvírání našeptávače v IE11
 • Oprava: Zobrazení tlačítek v tabulkovém zobrazení v IE11

Verze 0.12.5 - 4.5.2017

 • Oprava chybějícího main.js
 • Nově import rejstříkových hesel navázaných na JP
 • Nově zobrazeno ID archivního souboru a doplněny ikony pro jeho otevření
 • Nově pozicování a velikost našeptávače
 • Opravy chyb v textech / překladech
 • Nově produkční kompilace JS části klienta

Verze 0.12.3 - 26.4.2017

 • Nový způsob distribuce zkompilovaných balíčků
 • Oprava spojení websockets při komunikaci přes SSL
 • Opravy chyb v textech / překladech