Elza

Software určený archivům pro zpracování archiválií. Aplikace vznikla v rámci programu BETA Technologické agentury ČR. Vývoje software Elza se aktivně účastníme a poskytujeme archivům podporu při jeho zavedení a provozu.

Uživatelský popis změn je v dokumentaci

Verze 1.1.2

 • Nově: Zrychlení agregace úvodu AP (násobné)
 • Oprava: Chybný výpočet evidenčních jednotek (4896)
 • Oprava: Spuštěná akce zůstává v režimu Naplánováno (5088)
 • Oprava: Chyba při vytváření/použití specifických typů šablon s dobou trvání záznamu (5089)

Verze 1.1.1

 • Oprava: Oprava chyby při vymazání archivního souboru
 • Oprava: Funkce končí chybou, nelze je provádět (5074)

Verze 1.1.0

 • Nově: Přidáni volitelného separátoru do generovaného textu strukturovaného typu pomoci balíčku
 • Nově: Generátor pořadí uložení (4805)
 • Nově: Generátor ukládacích jednotek
 • Oprava: Pořadí variantních jmen při tisku Osoby (4799)
 • Oprava: Souřadnice - zavádějící nápověda (4935)

CZ_BASE verze 19

 • Oprava: Překlepy - konstituční norma (4992)

ZP2015 verze 144

 • Nově: Manipulační seznam - kapitola IV. (4989)
 • Oprava: Datace působnosti v tiskové sestavě (5023)
 • Oprava: Kinematografické záznamy (díla) a zvukové záznamy (díla) (4993)
 • Oprava: Úprava názvů a doplnění zkratek u “blíže neurčených” jazyků (4771)
 • Oprava: Výstup - Štítky a košilky nadbytečné lomítko (4998)
 • Oprava: Kontrola počtu EJ u složky s typem EJ (4769)

Verze 1.0.3 - 1.3.2019

 • Nově: Optimalizace a zrychlení importu (u velkých AS až 3x)
 • Nově: Zrychlení generování popisu k ukládacím jednotkám
 • Nově: Pořadí variantních jmen při tisku Osoby (4799)
 • Oprava: Doplnění chybějících indexů v DB
 • Oprava: Persistentní řazení - chybné řazení abecedy (4867)
 • Oprava: Pomalé a nefunkční mazání AS (4884)
 • Oprava: Nefunkční mazání historie (4886)

CZ_BASE verze 18

 • Oprava: Chybný výběr entity z comba v popisu korporace (4798)

Verze 1.0.2 - 22.1.2019

 • Oprava: Podpora pro Internet Explorer 11 (4755)
 • Oprava: Nesprávné chování akordeonu po 50 jednotce popisu v úrovni (4774)

ZP2015 verze 143

 • Oprava: Nelze vybrat úroveň popisu u JP s nepřiřazenou úrovní ve schématech (4766)
 • Oprava: Nelze přidat ručně dataci vzniku jednotky popisu (4789)
 • Oprava: Chybné zkratky u kartoték (4772)

Verze 1.0.1 - 7.1.2019

ZP2015 verze 142

 • Oprava: Kontrola vyplnění datace u logické složky s podřízenými množstevními složkami (4627)

Verze 1.0.0 - 24.12.2018

 • Oprava: Překlepy (4030)

Verze 1.0.0-rc-3 - 19.12.2018

 • Nově: Podrobnější výpis chyby při neplatné dataci v importu
 • Oprava: Problémy s přidáváním jednotek popisu z jiných AS (4512)
 • Oprava: Přílohy - nejdou vždy přidat (4721)
 • Oprava: Osoby - upřesnění názvů (4714)
 • Oprava: Import a export dat v případě nezjištěných hodnot
 • Oprava: Export dat v případě napojení na osobu
 • Oprava: Zmrazení referenčního označení (4740)
 • Oprava: Grafická chyba v akordeonu v režimu pro čtení (4742)

ZP2015 verze 141

 • Nově: Podsložka vedle jednotlivosti (4688)
 • Oprava: Šablona tisku inventáře versus manipulační seznam (4687)
 • Oprava: Chybějící prvky - ostatní entity (4470)
 • Oprava: Chybějící prvky popisu - typy rolí (4720)
 • Oprava: Složka vedle série - bez hlášení chyby (4734)

Verze 1.0.0-rc-2 - 7.12.2018

 • Oprava: Nelze stáhnout výstup v Chrome (4707)
 • Oprava: Nelze provést aktualizaci na balíček ZP2015/v140

Verze 1.0.0-rc-1 - 6.12.2018

 • Nově: Barvy v seznamu specifikaci (4672)
 • Oprava: Pokročilé vyhledávání (4391)
 • Oprava: Tabulkové zobrazení - export (4679)
 • Oprava: Výstupy - datace preferované formy jména (4704)

ZP2015 verze 140

 • Nově: Prvek Délka filmového záznamu (4471)
 • Nově: Typy částí jednotlivostí v katalogu o povinné prvky (4165)
 • Nově: Jednotné číslo u typů archiválií na úrovni jednotlivost (4198)
 • Oprava: Přebytečné položky z typu archiválie na úrovni Složka s typem EJ (4193)
 • Nově: Prvek popisu Datum AP je datového typu datum (4201)
 • Nově: Chybějící prvky - ostatní entity (4470)
 • Nově: Kontrola vyplnění datace u logické složky s podřízenými množstevními složkami (4627)
 • Nově: Neevidovaná jednotlivost - výpočet EJ (4684)
 • Oprava: Doporučené prvky popisu pro výstup (4288)
 • Oprava: Chybějící prvky popisu - technický výkres (4681)
 • Oprava: Evidenční jednotka mapy (4682)
 • Oprava: Složka s typem EJ - nesprávné typy archiválií (4686)
 • Oprava: Překlepy (4030)
 • Oprava: Tisková sestava - nepřesné názvy PP (4706)
 • Oprava: Výstupy - špatný tisk prvku popisu Zpracování (4705)
 • Oprava: Chyba tiskového výstupu manipulačního seznamu (4708)

Změny v předchozích verzích